"Khu vực này là một sự chắp vá của các ngành công nghiệp địa phương." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Khu vực này là một sự chắp vá của các ngành công nghiệp địa phương." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khu vực này là một sự chắp vá của các ngành công nghiệp địa phương." tiếng anh câu này là:The area was a patchwork of local industries.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login