"Ở đây chúng tôi thưởng hiệu suất, không phải đối mặt với thời gian." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Ở đây chúng tôi thưởng hiệu suất, không phải đối mặt với thời gian." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ở đây chúng tôi thưởng hiệu suất, không phải đối mặt với thời gian." tiếng anh câu này dịch: Here we reward performance, not face time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login