"Đơn vị tiền tệ ở Mỹ là đồng đô la." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Đơn vị tiền tệ ở Mỹ là đồng đô la." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đơn vị tiền tệ ở Mỹ là đồng đô la." dịch câu này sang tiếng anh: The monetary unit in the US is the dollar.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login