"Một nhóm nhỏ người biểu tình đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa bên ngoài Trụ sở Liên Hợp Quốc." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Một nhóm nhỏ người biểu tình đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa bên ngoài Trụ sở Liên Hợp Quốc." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một nhóm nhỏ người biểu tình đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa bên ngoài Trụ sở Liên Hợp Quốc." câu này tiếng anh là: A small group of demonstrators staged a peaceful protest outside the UN Headquarters.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login