"Không có sơn là không thấm nước." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Không có sơn là không thấm nước." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có sơn là không thấm nước." câu này tiếng anh dịch: No paint is impermeable to water vapour.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login