"Chúng ta có thể thấy một con tàu trên đường chân trời." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Chúng ta có thể thấy một con tàu trên đường chân trời." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta có thể thấy một con tàu trên đường chân trời." câu này tiếng anh dịch: We could see a ship on the horizon.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login