"Nếu một nam châm mất từ ​​tính, nó sẽ không còn thu hút mọi thứ nữa." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Nếu một nam châm mất từ ​​tính, nó sẽ không còn thu hút mọi thứ nữa." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu một nam châm mất từ ​​tính, nó sẽ không còn thu hút mọi thứ nữa." câu này dịch sang tiếng anh:If a magnet loses its magnetism it will no longer attract things.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login