"Anh biết rằng nếu anh dành trọn tình cảm cho mình, điều đó sẽ khiến Joanna buồn." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Anh biết rằng nếu anh dành trọn tình cảm cho mình, điều đó sẽ khiến Joanna buồn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh biết rằng nếu anh dành trọn tình cảm cho mình, điều đó sẽ khiến Joanna buồn." tiếng anh dịch: He knew that if he gave full vent to his feelings, it would upset Joanna.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login