"Uống rượu quá mức có thể khiến bạn mất kiểm soát cuộc sống của chính mình." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Uống rượu quá mức có thể khiến bạn mất kiểm soát cuộc sống của chính mình." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Uống rượu quá mức có thể khiến bạn mất kiểm soát cuộc sống của chính mình." dịch sang tiếng anh: Excessive drinking can make you lose control of your own life.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login