"Gia đình anh vui mừng trước tin tức." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Gia đình anh vui mừng trước tin tức." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Gia đình anh vui mừng trước tin tức." câu này tiếng anh là: His family rejoiced at the news.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login