"Cô tâm sự tài liệu cá nhân của mình với luật sư của mình." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cô tâm sự tài liệu cá nhân của mình với luật sư của mình." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô tâm sự tài liệu cá nhân của mình với luật sư của mình." câu này dịch sang tiếng anh là: She confided her personal documents to her lawyer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login