"Tay cô mô tả một vòng tròn trong không khí." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tay cô mô tả một vòng tròn trong không khí." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tay cô mô tả một vòng tròn trong không khí." tiếng anh câu này dịch: Her hand described a circle in the air.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login