"Hành động của cô luôn được hướng dẫn bởi ý thức sâu sắc về danh dự." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Hành động của cô luôn được hướng dẫn bởi ý thức sâu sắc về danh dự." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hành động của cô luôn được hướng dẫn bởi ý thức sâu sắc về danh dự." câu này tiếng anh là: Her actions were always guided by a deep sense of honour.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login