"Nó vẫn còn để xem liệu hoạt động đã thành công." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Nó vẫn còn để xem liệu hoạt động đã thành công." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó vẫn còn để xem liệu hoạt động đã thành công." câu này tiếng anh dịch: It remains to be seen whether the operation was successful.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login