"Anh là một kẻ khốn khổ quý giá." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Anh là một kẻ khốn khổ quý giá." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh là một kẻ khốn khổ quý giá." tiếng anh là: He is a precious miser.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login