"Washington và Bắc Kinh đang ở hai thái cực đối lập về vấn đề này." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Washington và Bắc Kinh đang ở hai thái cực đối lập về vấn đề này." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Washington và Bắc Kinh đang ở hai thái cực đối lập về vấn đề này." dịch sang tiếng anh: Washington and Beijing are at opposite poles on this issue.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login