"Nói với nhân viên của bạn rằng họ không quan trọng là một lỗi nghiêm trọng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Nói với nhân viên của bạn rằng họ không quan trọng là một lỗi nghiêm trọng." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nói với nhân viên của bạn rằng họ không quan trọng là một lỗi nghiêm trọng." dịch sang tiếng anh là: Telling your employees they're unimportant is a fatal error.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login