"Cô đang nhổ lông mày bằng một cái nhíp." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Cô đang nhổ lông mày bằng một cái nhíp." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đang nhổ lông mày bằng một cái nhíp." câu này tiếng anh là: She was plucking her eyebrows with a pair of tweezers .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login