"Thật đáng xấu hổ khi một số người đối xử với vật nuôi của họ." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Thật đáng xấu hổ khi một số người đối xử với vật nuôi của họ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật đáng xấu hổ khi một số người đối xử với vật nuôi của họ." câu này dịch sang tiếng anh:It's shameful the way some people treat their pets.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login