"Khi nào chiếc váy ngắn đầu tiên bước vào?" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Khi nào chiếc váy ngắn đầu tiên bước vào?" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi nào chiếc váy ngắn đầu tiên bước vào?" tiếng anh câu này dịch: When did the miniskirt first come in?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login