"Khách sạn địa phương được chỉ huy cho những người bị thương." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Khách sạn địa phương được chỉ huy cho những người bị thương." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khách sạn địa phương được chỉ huy cho những người bị thương." câu này tiếng anh là: The local hotel was commandeered for the wounded.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login