"Anh ấy đã ghi bàn trong trận đấu ra mắt của anh ấy cho câu lạc bộ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Anh ấy đã ghi bàn trong trận đấu ra mắt của anh ấy cho câu lạc bộ." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã ghi bàn trong trận đấu ra mắt của anh ấy cho câu lạc bộ." câu này tiếng anh dịch: He scored in his debut match for the club.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login