"Nhà máy của chúng tôi đang cố gắng đa dạng hóa các sản phẩm của mình." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Nhà máy của chúng tôi đang cố gắng đa dạng hóa các sản phẩm của mình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà máy của chúng tôi đang cố gắng đa dạng hóa các sản phẩm của mình." câu này dịch sang tiếng anh:Our factory is trying to diversify its range of products.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login