"Tom đã có một ngoại lệ lớn để nhận xét của tôi về người Mỹ." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tom đã có một ngoại lệ lớn để nhận xét của tôi về người Mỹ." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tom đã có một ngoại lệ lớn để nhận xét của tôi về người Mỹ." câu này tiếng anh là: Tom took great exception to my remark about Americans.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login