"Tình trạng thiếu lương thực trầm trọng đã dẫn đến bạo loạn chống lại chính quyền quân sự." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tình trạng thiếu lương thực trầm trọng đã dẫn đến bạo loạn chống lại chính quyền quân sự." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tình trạng thiếu lương thực trầm trọng đã dẫn đến bạo loạn chống lại chính quyền quân sự." tiếng anh là: Severe food shortages have led to rioting against the military government.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login