"Tháng 8 là khoảng thời gian yên tĩnh trong năm đối với thương mại bán lẻ." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tháng 8 là khoảng thời gian yên tĩnh trong năm đối với thương mại bán lẻ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tháng 8 là khoảng thời gian yên tĩnh trong năm đối với thương mại bán lẻ." tiếng anh câu này dịch: August is a quiet time of year for the retail trade.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.