"Tôi chưa bao giờ nói bất cứ điều gì thuộc loại này!" tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tôi chưa bao giờ nói bất cứ điều gì thuộc loại này!" tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi chưa bao giờ nói bất cứ điều gì thuộc loại này!" câu này tiếng anh là: I never said anything of the kind!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login