"Tôi đang ở trong vị trí hạnh phúc của việc không phải làm việc." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi đang ở trong vị trí hạnh phúc của việc không phải làm việc." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đang ở trong vị trí hạnh phúc của việc không phải làm việc." câu này dịch sang tiếng anh:I'm in the happy position of not having to work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login