"Kế hoạch đã được thực hiện để phát triển vùng đất hoang." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Kế hoạch đã được thực hiện để phát triển vùng đất hoang." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kế hoạch đã được thực hiện để phát triển vùng đất hoang." tiếng anh là: Plans are already made to develop the wasteland.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login