"Họ đã rời đi vào thứ Tư tuần trước." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Họ đã rời đi vào thứ Tư tuần trước." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã rời đi vào thứ Tư tuần trước." tiếng anh dịch: They left last Wednesday.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login