"Bây giờ bạn có thể có một thời gian dễ dàng khi bọn trẻ đã rời khỏi nhà." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bây giờ bạn có thể có một thời gian dễ dàng khi bọn trẻ đã rời khỏi nhà." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bây giờ bạn có thể có một thời gian dễ dàng khi bọn trẻ đã rời khỏi nhà." dịch sang tiếng anh: You can have an easy time of it now that the kids have all left home.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login