"Việc bỏ sót tên cô không phải là một hành động có chủ ý." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Việc bỏ sót tên cô không phải là một hành động có chủ ý." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc bỏ sót tên cô không phải là một hành động có chủ ý." tiếng anh câu này dịch: The omission of her name was not a deliberate act.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login