"Cô ấy có khuôn mặt đẹp." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cô ấy có khuôn mặt đẹp." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
2 years ago
Asked 2 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy có khuôn mặt đẹp." câu này tiếng anh là: She has a beautiful face.
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login