"Ralph cố gắng gọi một chiếc taxi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Ralph cố gắng gọi một chiếc taxi." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ralph cố gắng gọi một chiếc taxi." câu này tiếng anh dịch: Ralph tried to hail a cab.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login