"Tôi đã phải đưa ra quyết định nhanh chóng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi đã phải đưa ra quyết định nhanh chóng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã phải đưa ra quyết định nhanh chóng." câu này dịch sang tiếng anh:I had to make a quick decision .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login