"Tôi đã mua một số điều mới lạ trên lối đi bộ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi đã mua một số điều mới lạ trên lối đi bộ." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã mua một số điều mới lạ trên lối đi bộ." tiếng anh là: I bought some novelties on the boardwalk.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login