"Chính phủ đã phân phát thực phẩm khẩn cấp cho các nạn nhân lũ lụt." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Chính phủ đã phân phát thực phẩm khẩn cấp cho các nạn nhân lũ lụt." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ đã phân phát thực phẩm khẩn cấp cho các nạn nhân lũ lụt." tiếng anh dịch: The government dispensed emergency food to the flood victims.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login