"Anh ta lấy hết tiền và để tôi cao và khô ráo." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Anh ta lấy hết tiền và để tôi cao và khô ráo." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta lấy hết tiền và để tôi cao và khô ráo." tiếng anh câu này dịch: He took all the money and left me high and dry.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login