"Chúng tôi không có sự thù địch với người hàng xóm mới." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chúng tôi không có sự thù địch với người hàng xóm mới." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi không có sự thù địch với người hàng xóm mới." câu này tiếng anh dịch: We had no hostility toward the new neighbor.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login