"Các thủ tục tang lễ được thực hiện với sự vội vàng gần như không đứng đắn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Các thủ tục tang lễ được thực hiện với sự vội vàng gần như không đứng đắn." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các thủ tục tang lễ được thực hiện với sự vội vàng gần như không đứng đắn." câu này dịch sang tiếng anh là: The funeral formalities were performed with almost indecent haste .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login