"Cô ấy không hoàn toàn phù hợp với khuôn mẫu 'nữ doanh nhân bay cao' tiêu chuẩn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Cô ấy không hoàn toàn phù hợp với khuôn mẫu 'nữ doanh nhân bay cao' tiêu chuẩn." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy không hoàn toàn phù hợp với khuôn mẫu 'nữ doanh nhân bay cao' tiêu chuẩn." dịch sang tiếng anh là: She didn't quite fit into the standard 'high-flying businesswoman' mould.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login