"Vẫn ngồi yên cho đến khi máy bay dừng hẳn." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Vẫn ngồi yên cho đến khi máy bay dừng hẳn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vẫn ngồi yên cho đến khi máy bay dừng hẳn." tiếng anh câu này dịch: Remain seated until the aircraft has come to a complete stop.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login