"Nhà hàng không được cấp phép để bán rượu mạnh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Nhà hàng không được cấp phép để bán rượu mạnh." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà hàng không được cấp phép để bán rượu mạnh." tiếng anh là: The restaurant is not licensed for selling spirits.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login