"Thám tử phải khám phá ra kẻ giết người bằng cách suy luận logic." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Thám tử phải khám phá ra kẻ giết người bằng cách suy luận logic." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thám tử phải khám phá ra kẻ giết người bằng cách suy luận logic." dịch sang tiếng anh: The detective has to discover the murderer by logical deduction.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login