"Anh ta đã nhận được một sự kiểm duyệt công khai cho hành vi bất lương của mình." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Anh ta đã nhận được một sự kiểm duyệt công khai cho hành vi bất lương của mình." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta đã nhận được một sự kiểm duyệt công khai cho hành vi bất lương của mình." câu này tiếng anh là: He received a public censure for his dishonourable behavior.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login