"Chàng trai nắm chặt tay trong giận dữ." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Chàng trai nắm chặt tay trong giận dữ." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chàng trai nắm chặt tay trong giận dữ." câu này tiếng anh là: The boy clenched his fists in anger.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login