"Mr.Oliver đã làm việc 30 năm trong các bộ phim" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Mr.Oliver đã làm việc 30 năm trong các bộ phim" dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mr.Oliver đã làm việc 30 năm trong các bộ phim" câu này dịch sang tiếng anh:Mr.Oliver worked for 30 years in the movies
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login