"Tôi đã trượt đi trong báo cáo này." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi đã trượt đi trong báo cáo này." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã trượt đi trong báo cáo này." tiếng anh là: I've been slaving away at this report.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login