"Hành động của anh ta được thúc đẩy bởi động cơ lính đánh thuê." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Hành động của anh ta được thúc đẩy bởi động cơ lính đánh thuê." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hành động của anh ta được thúc đẩy bởi động cơ lính đánh thuê." tiếng anh dịch: His action was prompted by mercenary motives.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login