"Anh ấy đã viết nhiều loại khác nhau, nhưng trước hết anh ấy là một tiểu thuyết gia." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Anh ấy đã viết nhiều loại khác nhau, nhưng trước hết anh ấy là một tiểu thuyết gia." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã viết nhiều loại khác nhau, nhưng trước hết anh ấy là một tiểu thuyết gia." tiếng anh câu này dịch: He's written many different kinds of things, but he's first and foremost a novelist.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login